Prijslijst

Prijslijst Het Fysiopunt Laarbeek

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over.

Voor 2018 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

 

Prijslijst per 1-1-2018

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening:

Fysiotherapie                                                                                            

            omschrijving:                                                                                  prijs:    in euro’s:

 

            reguliere zitting                                                                                33.00  

            eenmalig consult                                                                             58,50  

            screening                                                                                        15.00  

            intake en onderzoek na screening                                                  44.50  

            intake en onderzoek na verwijzing                                                  44.50

            intake en onderzoek na verwijzing aan huis                                   52.50    

            rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig                                        30.00    

            niet nagekomen afspraak *                                                             25.00  

 

Manuele therapie / Psychosomatische Fysiotherapie / Orofaciale Therapie                                                                                                  

            reguliere zitting                                                                              44.50  

            zitting inclusief toeslag uitbehandeling                                          58.50              

            verslag schadeverzekeraar                                                            82.50  

 

 

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen