Kinder-manueeltherapie

Wat doet de  kinder-manueeltherapeut?

Een kinder-manueeltherapeut behandeld kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling etc. In combinatie met voornoemde symptomen is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen die op zich staan zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kindermanueeltherapeut te raadplegen. Bekijk daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar.

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn als er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het draaien naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook als een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken. Naast de kindermanueel-therapeut wordt de zuigeling ook altijd onderzocht door een kinderfysiotherapeut. In overleg wordt dan bepaald welke behandeling dan het meest geschikt is.

Ook peuters, kleuters en pubers kunnen pijnklachten ontwikkelen in hoofd, nek, rug  of ledematen die hun oorsprong vinden in stoornissen in bekkengebied of wervelkolom. De uitingsvorm van deze klachten is vaak geheel anders dan bij volwassenen. Regelmatig  wordt dan ook gedacht dat het wel meevalt, omdat kinderen meestal gewoon doorgaan met spelen, sporten en bewegen ondanks het feit dat zij pijnklachten ervaren. Een kinder-manueeltherapeut is in staat deze symptomen te herkennen en op waarde te schatten. Door het uitvoeren van  een gedegen onderzoek is hij in staat om de oorzaak van de klachten te ontdekken en vervolgens optimaal te behandelen. Deze benaderingswijze vereist veel specifieke ervaring en deskundigheid omdat kinderen geen “kleine volwassenen” zijn.

De behandeling

Uit onderzoeken en statistieken van de afgelopen jaren kan gesteld worden dat het behandelen van zuigelingen en kinderen door een geregistreerd kinder-manueeltherapeut een veilige behandelvorm is.

Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling van de zuigeling geen harde manueel therapeutische technieken (kraken) gebruikt maar enkel mobiliserende zachte technieken. Deze technieken worden veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom van de zuigeling waarna na gemiddeld drie a vier behandelingen er sprake is van een normalisering van de beweeglijkheid en meestal na enige dagen / weken ook van de stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is de hulp van een kinderfysiotherapeut onmisbaar. Deze geeft de ouders de juiste adviezen, oefeningen en meet eventueel de vervorming van de schedel  van tijd tot tijd. In onze praktijk werkt de kinder-manueeltherapeut nauw samen met de kinderfysiotherapeut en wordt de zuigeling door beide specialisten gezien en onderzocht.

Het behandelen van peuters, kleuters en pubers gebeurt in onze praktijk in  een prettige en kindvriendelijke sfeer. Wij merken dat door onze benaderingswijze kinderen het bezoek aan de fysiotherapeut niet als vervelend ervaren. Het zorgt er mede voor dat  de klachten waarvoor de kinderen verwezen worden vaak na enkele behandelingen vrijwel geheel verdwenen zijn.

De kinder-manueeltherapeut is  BIG geregistreerd én moet zijn of haar registratie in het kwaliteitsregister van het KNGF en de registratie bij de EWMM in stand houden door voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan de kwaliteit van de behandelingen worden gegarandeerd. En alleen zo blijft het voor ouders duidelijk waar hun kind veilig en deskundig kan worden behandeld. Dit is mogelijk dankzij jarenlange zorgvuldige registratie en onderzoek.