Nieuwe informatie omtrent Corona virus

Na berichtgeving van de overheid op 15 maart

Op 15 maart heeft de overheid een persconferentie gehouden  en nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het Corana virus te beperken. Ook wij als praktijk willen hieraan een bijdrage leveren en hebben daarom de volgende nieuwe maatregelen getroffen. Hierbij gebruikmakend van de adviezen van het RIVM en zorginstellingen.

  • Met patiënten met niet acuut noodzakelijk zorg wordt overlegd of de afspraak verplaatst kan worden na 6 april. Ook bestaat de mogelijkheid om een telefonisch consult af te spreken.
  • Patiënten die zich aanmelden voor een eerste consult worden geplaatst vanaf 6 april, mits er urgente redenen zijn om een afspraak eerder te plannen.
  • om drukte in de praktijk / wachtkamer te beperken zullen er niet meer dan 2 hulpverleners in de praktijk aan het werk zijn.
  • Onze hygiëne maatregelen worden extra aangescherpt. Binnen de orofaciale therapie ( kaaktherapie) zullen sommige technieken niet meer  toegepast worden.

Mocht u na aanleiding van deze maatregelen vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, T 0492 461235

namens het Team Het Fysiopunt Laarbeek


Meer informatie over dit onderwerp