Praktijkregels

ALGEMENE INFORMATIE HET FYSIOPUNT LAARBEEK

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten     € 27.50. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de leden van de maatschap. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte en op onze website (www.hetfysiopuntlaarbeek.nl).

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van toepassing.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een praktijk privacy reglement. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars waarbij ook prijsafspraken over de tarieven zijn gemaakt. Meestal worden declaraties rechtstreeks afgehandeld  met de Zorgverzekeraars. Sommige patiënten krijgen de nota zelf toegestuurd.  Dit is het geval als patiënten niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn.

Onze praktijktarieven hierbij zijn ( per 1-1-2022):

Zitting fysiotherapie                                      € 37.50

Intake consult                                               € 44.50
Zitting aan huis                                             € 52.50

Gespecialiseerde fysiotherapie                    € 44.50

Manuele therapie
Orofaciale therapie
Psychosomatische fysiotherapie

Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan. Bij het niet tijdig betalen zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

Team Het Fysiopunt Laarbeek