Prijslijst

Prijslijst Het Fysiopunt Laarbeek

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over.

Voor 2020 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

 

Prijslijst per 1-1-2020

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening:

Fysiotherapie                                                                                            

            omschrijving:                                                                                  prijs:    in euro’s:

 

            reguliere zitting                                                                                36.50  

            consult verzoek verwijzer                                                                58,50  

            intake en onderzoek met of zonder verwijzing                                44.50  

            intake en onderzoek na verwijzing aan huis                                   52.50    

              

            niet nagekomen afspraak *                                                             27.50  

 

Manuele therapie / Psychosomatische Fysiotherapie / Orofaciale Therapie                                                                                                  

            reguliere zitting                                                                              44.50  

            zitting inclusief toeslag uitbehandeling                                          58.50              

Voor het leveren van materialen voor thuisoefening vragen wij een kleine bijdrage ( 2 euro)      

Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan. Bij het niet tijdig betalen zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen