Visie / missie

Het Fysiopunt Laarbeek

Missie

Onze praktijk staat borg voor een brede individuele kwalitatieve zorg op maat, waarbij de cliënt centraal staat. Door de aanwezigheid van meerdere verbijzonderheden is onze benaderingswijze specifiek en accuraat. Wij zien stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat altijd als onderdeel van het functioneren van U als persoon. Daarom streven wij daar waar nodig naar interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. U vindt bij ons het vertrouwen en de benaderingswijze waar U op rekent.

Visie

Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor een brede individuele zorg voor de inwoners uit onze regio. De cliënt kan rekenen op een onderzoek en behandelingswijze die specifiek afgestemd is op zijn of haar zorgvraag. We bieden de mogelijkheid gebruik te maken van meerdere verbijzonderheden  binnen de fysiotherapie (manuele therapie, orofaciale therapie, psychosomatische fysiotherapie en kinderfysiotherapie en) en andere paramedische disciplines ( Cesar oefentherapie en logopedie). Wij vinden dat iedere patiënt de optimale zorg en deskundigheid moet kunnen krijgen die nodig is om te kunnen herstellen. Als deze expertise niet binnen onze praktijk aanwezig is  zoeken wij in overleg met de patiënt naar betere alternatieven.

Om u optimaal te kunnen helpen zijn wij gespecialiseerd in klachtgericht denken. Dat betekent dat wij er naar streven dat de behandeld fysiotherapeut alle kennis en competenties

(specialisaties) bezit die nodig zijn om specifieke klachtenpatronen te onderzoeken, te interpreteren en te behandelen.

Wij onderhouden goede en nauwe contacten met verwijzers en andere paramedische disciplines. Wij zijn ons bewust van de complexiteit van het stelsel van zorgverzekeringen en zullen u duidelijk informeren over uw vergoedingen  fysiotherapie en eventuele eigen kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.