Team

Harry Mommers

In 1981 afgestudeerd als fysiotherapeut. In de jaren daarop volgend de opleiding tot manueel therapeut en orofaciaal therapeut afgerond. Vervolgopleidingen stonden allemaal in het teken van het onderzoeken en behandelen van stoornissen in het nek-hoofd en halsgebied. Sinds 1996 werkzaam in Beek en Donk  in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk, samenwerkend met meerdere collega’s en disciplines. Is ook gecertificeerd kinder-manueeltherapeut, McKenzie therapeut, mime-therapeut en dry needling therapeut.

Is door deze specialisaties in het bezit van vrijwel alle kennis en vaardigheden  om klachten in het hoofd, gelaat, hals en nekgebied met een fysiotherapeutische indicatie effectief te onderzoeken en te behandelen. Werkt hierbij in de praktijk nauw samen met een kinderfysiotherapeute,  Cesar oefentherapeute en logopediste.

In 2006 de Master opleiding manuele therapie / orofaciale therapie  afgerond met als afstudeerproject:  “het kind met hoofdpijn, de rol van de fysiotherapeut”.

Aandachtsgebieden:

 • Hoofdpijn en aangezichtsklachten bij kinderen en volwassenen
 • Whiplash of hoofdpijn na ongeval / trauma
 • Hoofdpijn vanuit de nek
 • Zuigelingen met hoog cervicale functie stoornissen(HCF), voorkeurshouding
 • Kaakklachten door overmatig klemmen en knarsen, trauma’s en operaties
 • Somatische tinnitis ( oorsuizen met een relatie naar het bewegingsapparaat)
 • Kinderen met pijnklachten
 • Klachten en stoornissen aan bekken en wervelkolom
 • Acute en chronische nek- en rugklachten

 

Marianka Mommers - Gordijn

In 1981 afgestudeerd als fysiotherapeut. De eerste jaren werkzaam geweest in een revalidatiecentrum en verpleeghuis. Sinds 1996 werkzaam in een eerstelijns fysiotherapie praktijk in Beek en Donk.

Uit mijn werkervaring werd al snel duidelijk dat het ontstaan alsook het herstellen van klachten sterk beïnvloed worden door hoe iemand denkt, wat iemand voelt en hoe iemands gedrag hierin is. Dit motiveerde mij om de opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut te volgen, afgerond in 2002. Door verdere scholing bezit ik nu de kennis en de vaardigheden om lichamelijke klachten die stress gerelateerd zijn te herkennen, te onderzoeken en adequaat te behandelen.

Daarnaast ligt mijn interesse bij de ouder wordende mens. De wereld verandert snel en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Ouderdom al dan niet in combinatie met ziekte of traumata ’s kunnen aanleiding zijn voor verlies aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  Als ik  als fysiotherapeut bij kan dragen aan een betere kwaliteit van leven dan wil ik daarbij graag helpen.

Aandachtsgebieden:

 • Lichamelijke klachten die stress gerelateerd zijn
 • Ademhalingsklachten, hyperventilatie
 • Chronisch pijn
 • Slaapstoornissen
 • Algemene fysiotherapie
 • Revalidatie na knie en heupoperaties
 • (bekken)klachten tijdens en na zwangerschap
 • Medical taping
 • Revalidatie en begeleiden van ouderen met fysieke problemen

 

Merel Maassen

In 2007 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Daarna heb ik 9 jaar gewerkt in Nuenen. Ik heb me verder gespecialiseerd in de behandeling van nek- en rugklachten middels Mc Kenzie therapie. Daarnaast heb ik veel postoperatieve revalidatie patiënten behandeld en me bezig gehouden met claudicatio intermittens (vaatlijden), medische fitness begeleiding en pilates.

In 2022 hoop ik mijn masteropleiding orofaciaal therapie af te ronden waardoor ik mij nog meer zal focussen op het onderzoeken en behandelen van klachten in het hoofd, hals en nek.

In mijn werk vind ik de intrinsieke motivatie van de patiënt om te werken aan herstel belangrijk. Voor een goede samenwerking en bevordering van de therapietrouw pas ik veelvuldig motivational interviewing toe.

Aandachtsgebieden:

 • Schouderklachten
 • Post operatieve revalidatie waaronder knie, heup schouder en rug
 • McKenzie therapie (Nek-en rugklachten)
 • Algemene sportblessures

Karin de Bruijn-Pieters

In 1987 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut. Hierna heb ik een cursus sportfysiotherapie  en vele cursussen op het gebied van kinderen gevolgd.
Ik ben al jaren geregistreerd kinderfysiotherapeut en sensorisch integratie (SI) therapeut en volg nog steeds regelmatig diverse bij- en nascholingen om mijn kennis up-to-date te houden.

Sinds 1990 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk Fysiotherapie voor Kinderen, met de hoofdlocatie in Gemert en sinds 2010 een nevenlocatie in Beek en Donk bij Het Fysiopunt Laarbeek. Ik werk, indien gewenst, nauw samen met de kinder-manueeltherapeut en met mijn overige collega’s binnen het Fysiopunt Laarbeek.

Ik behandel baby’s en kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden. Dit is zowel op sensorisch als motorisch gebied en altijd rekening houdend met de specifieke gedragskenmerken van het kind. Het is voor mij dan ook een uitdaging om bij elk kind een ingang te vinden om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren. Behandeling gebeurt spelenderwijs en altijd in nauwe samenspraak met ouders en anderen uit de directe omgeving van het kind. Indien nodig kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

Fysiotherapie voor Kinderen staat voor zorg voor optimaal bewegen van 0 tot 18 jaar.

Aandachtsgebieden:

 • Baby’s (bv. voorkeurshouding en afgeplat hoofdje, huilbaby’s, te slap of te gespannen baby)
 • Motorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen (bv. tenenlopen, veel vallen, niet soepel bewegen)
 • Neurologische aandoeningen bij kinderen
 • Orthopedische aandoeningen bij kinderen (waaronder sport gerelateerde klachten)
 • Sensorische integratie stoornissen ( ofwel zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen) bij kinderen
 • Schrijf-motorische problemen
 • Houdingsproblemen (scoliose) bij kinderen
 • Medical taping
 • DCD, ADHD en Autistisch spectrum stoornissen
 • Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten bij kinderen

Corien Habraken

In 2008 afgestudeerd als oefentherapeute Cesar. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende praktijken, is de volgende stap gezet om een eigen praktijk te beginnen op diverse locaties. Naast de samenwerking met de collega’s van Het Fysiopunt Laarbeek, is er ook een goede samenwerkingsrelatie met een fysiotherapiepraktijk op een andere locatie in Mariahout.

Naast de interesse in het houdings- en bewegingsgebied is er ook een sterke affiniteit met de ontwikkeling van kinderen. De specialisaties bestaan daarom uit de kinderoefentherapie en zintuiglijke prikkelverwerking.

Naar mijn idee is het belangrijk om elke patiënt bewust te maken van het eigen lichaam of gedrag, om zo te komen tot ontwikkeling en het doel van de patiënt (en evt. ouders) te bereiken. Dit proces wordt begeleid door op het niveau van de patiënt te stimuleren en te coachen. D.m.v. oefeningen, analyse en verandering in houding en beweging, begeleiden en adviseren van ouders en docenten en het spelenderwijs behandelen van kinderen, kunnen doelen samen met de patiënten bereikt worden.

Aandachtsgebieden:

 • Lichamelijke klachten die houdings- en bewegingsgerelateerd zijn
 • Preventief verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen
 • Zintuiglijk prikkelverwerkingsproblemen bij volwassenen en kinderen
 • Slaapproblemen bij volwassenen en kinderen

Kyona van den Hurk

In 2012 ben ik als allround logopedist afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Vlak daarna ben ik gestart met de master Special Educational Needs, welke ik in 2014 succesvol heb afgerond. Door het volgen van de master heb ik me gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen. Denk hierbij aan basisschoolkinderen met moeilijkheden op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen en kinderen met (vermoedens van) dyslexie.

 

Sinds januari 2016 ben ik trotse eigenaresse van Logopedie Laarbeek. Ik begeleid kinderen en (jong)volwassenen met logopedische hulpvragen. Zo behandel ik cliënten met hulpvragen op het gebied van spraak, taal, slikken, stem (en adem) en gehoor. Daarnaast ondersteun ik als remedial teacher en dyslexiebehandelaar kinderen op het gebied van technisch lezen, spelling, dyslexie en begrijpend lezen. Door een wederzijdse vertrouwensrelatie aan te gaan, probeer ik altijd de gestelde leerdoelen te vervullen.

 

Om mijn kwaliteit te waarborgen, volg ik regelmatig cursussen en nascholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Nascholingen die ik onder andere gevolgd heb zijn:

 • Oro-Myofunctionele therapie
 • Spraakproblemen als gevolg van een schisis
 • Executieve functies en logopedie
 • Communicatieve taaltherapie
 • Diverse scholingen op het gebied van lezen en spelling
 • Onderzoek en behandeling van leerproblemen (dyslexie, lezen, spelling, taal, begrijpend lezen)