update coronavirus 21 maart

werkwijze fysiotherapeut

De uitzonderlijke situatie waarin Nederland zich nu bevindt, met een zich snel verspreidend coronavirus met name in ons Brabant, vraagt om een andere werkwijze van de fysiotherapeut. Vanuit onze beroepsgroep en het RIVM wordt geadviseerd om fysiek contact met de patiënt tot een minimum te beperken.

Kwetsbare patiëntengroepen, mensen met een zwakke gezondheid en mensen met verschijnselen die mogelijk wijzen op een besmetting met het coronavirus worden verzocht om onze praktijk niet meer te bezoeken. Deze verschijnselen zijn:

  • (neus)verkoudheid
  • Hoesten, kuchen of niezen
  • Loopneus
  • Keelpijn en hoofdpijn
  • Verhoging of koorts
  • Kortademigheid
  • Branderige ogen
  • Vermoeidheid
  • Je ziek voelen
  • diarree

Bij klachten verdienen deze mensen echter wel onze hulp en aandacht. Als praktijk proberen wij hen te helpen middels  videogesprekken en telefonische consulten en behandelen wij hen door het geven van adviezen, tips en het opsturen van oefeningen voor thuis.

Bij patiënten die niet behoren tot de hierboven genoemde groepen  wordt ons geadviseerd om alleen noodzakelijk zorg te leveren bij klachten die geen 2 weken kunnen wachten. Ook hierbij kan gekozen worden voor een telefonisch consult om vervolgens te bespreken of patiënt naar de praktijk komt of op afstand behandeld wordt via digitale middelen. Bij het behandelen in de praktijk kunt u rekenen op extra hygiënische- en voorzorgsmaatregelen.

Een belangrijk specialisme in onze praktijk is orofaciale therapie, het behandelen van aangezicht, hoofd en kaakklachten. Zoals u zult begrijpen zijn de maatregelen voor het behandelen van deze groep nog veel strenger omdat de fysiotherapeut in een risicovol gebied werkt. Veel verloopt daarom via telefonische consulten en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt in de praktijk behandeld waarbij gebruik gemaakt wordt van beschermende middelen.