Duizeligheidsklachten

Benigne Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)

Oorzaak BPPV


Benigne Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) wil zeggen een goedaardige, aanvalsgewijze, positieafhankelijke draaiduizeligheid. BPPV wordt veroorzaakt door losgebroken oorsteentjes. Deze oorsteentjes ( kristallen) bevinden zich in het utriculum, een gedeelte van het binnenoor, en rusten hier in een gelatineuze massa op zintuigharen. Buiging van de zintuigharen informeert de hersenen over evenwicht en positie. De oorsteentjes kunnen losraken door een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor bij het ouder worden en zich verplaatsen tot in een van de halfcirkelvormige kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd. De losgeraakte kristallen, die zwaarder zijn als de vloeistof in de kanalen, geven extra prikkeling aan  de trilharen in de halfcirkelvormige kanalen (3) waardoor duizeligheid ontstaat. Dit kan soms gepaard gaan met misselijkheid en braken.
BPPV wordt dus veroorzaakt door oorsteentjes in een deel van het binnenoor waar ze niet horen te zitten en waar ze duizeligheidsklachten geven bij bepaalde hoofdbewegingen


Kenmerken van BPPV


Kenmerken van BPPV zijn draaiduizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals voorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken. De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lig. Dit is een kenmerkend verschil van BPPV met andere vormen van duizeligheid.

Omgaan met BPPV


Als u te maken krijgt met BPPV kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op de “aangedane” zijde. Stap ’s ochtends rustig uit bed en blijf voor het uit bed stappen een minuutje op de randje van het bed zitten. Voorkom vooroverbuigen om iets op te pakken en het hoofd te ver naar achteren buigen om bijvoorbeeld naar het plafond te kijken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig als uw haar gewassen wordt bij de kapper. Aanpassingen zoals het overdag minder bewegen van het hoofd, deze gespannen houden om duizeligheid te voorkomen, kunnen ook aanleiding zijn voor nek- en hoofdpijnklachten.

Beloop BPPV.


Bij één op de drie patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal u dan behandelen met de technieken die als doel hebben de oorsteentjes te verwijderen uit de halfcirkelvormige kanalen (Epley manoeuvre) gevolgd door  thuisoefeningen. Belangrijk om te weten is dat bij BPPV  de verschijnselen op den duur vanzelf verdwijnen. De verschijnselen hebben de neiging om plotseling op te komen en weer even plotseling te verdwijnen. Desondanks hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen.

Omgaan met BPPV


Als u te maken krijgt met BPPV kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op de “aangedane” zijde. Stap ’s ochtends rustig uit bed en blijf voor het uit bed stappen een minuutje op de randje van het bed zitten. Voorkom vooroverbuigen om iets op te pakken en het hoofd te ver naar achteren buigen om bijvoorbeeld naar het plafond te kijken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig als uw haar gewassen wordt bij de kapper. Aanpassingen zoals het overdag minder bewegen van het hoofd, deze gespannen houden om duizeligheid te voorkomen, kunnen ook aanleiding zijn voor nek- en hoofdpijnklachten.

Beloop BPPV.


Bij één op de drie patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal u dan behandelen met de technieken die als doel hebben de oorsteentjes te verwijderen uit de halfcirkelvormige kanalen (Epley manoeuvre) gevolgd door  thuisoefeningen. Belangrijk om te weten is dat bij BPPV  de verschijnselen op den duur vanzelf verdwijnen. De verschijnselen hebben de neiging om plotseling op te komen en weer even plotseling te verdwijnen. Desondanks hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen.