Hoofdpijn bij kinderen

kinderen met hoofdpijn

Hoofdpijn is na pijn in het bewegingsapparaat en buikpijn de meest voorkomende pijnklacht bij kinderen .  Onderzoek in Nederland wijst uit dat jonge kinderen steeds vaker kampen met hoofdpijnklachten. Uit dit onderzoek blijkt dat 25 % van de kinderen van de basisschool wekelijks hoofdpijnklachten ervaart. Ook bij jonge kinderen (≤ 6 jaar) komt hoofdpijn regelmatig voor. Van deze kinderen had 91% primaire hoofdpijn ( migraine of spierspanningshoofdpijn).

Als hoofdpijn niet aan een andere aandoening toe te schrijven is dan spreekt men van primaire hoofdpijn. Hoofdpijn kan dan een op zichzelf staande aandoening zijn (spierspanningshoofdpijn) of deel uitmaken van een symptomencomplex (migraine). Secundaire hoofdpijn is hoofdpijn die ontstaat als gevolg van een andere aandoening. Binnen het bewegingsapparaat kan men denken aan hoofdpijn vanuit de nek, posttraumatische hoofdpijn en hoofdpijn als gevolg van problemen in het kauwstelsel. De derde groep behelst vooral de hoofdpijnklachten die veroorzaakt worden door structuren in de schedel zoals zenuwaandoeningen, bijvoorbeeld aangezichtspijn.

 

Uit cijfers van het NIVEL ( Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg)  blijkt dat hoofdpijnklachten bij kinderen (0-17 jaar) de vierde consultvraag is bij een bezoek aan de huisarts. In totaal 25 % van de kinderen consulteert de huisarts in verband met hoofdpijnklachten .

Van de kinderen met hoofdpijnklachten die niet veroorzaakt worden door migraine of spanningshoofdpijn wordt uiteindelijk een heel klein percentage door de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut.

Uit recent onderzoek blijkt steeds vaker dat de hoofdpijn bij (jonge) kinderenbewegingsbeperkingen in de wervelkolom en bekken, vaak veroorzaakt door een val of ongelukje.

Alleen een  gespecialiseerde fysiotherapeut ( orofaciaal therapeut, kinder-manueel therapeut) is in staat een goed onderzoek uit te voeren bij kinderen die zich melden met hoofdpijnklachten. Specifieke kennis en vaardigheden hiervoor zijn erg belangrijk omdat kinderen niet hetzelfde zijn als “kleine” volwassenen. Hoofdpijn bij kinderen heeft vaak geheel andere oorzaken en een andere uitingsvormen dan bij volwassenen. Migraine bijvoorbeeld uit zich bij kinderen op een karakteristiek eigen wijze die erg verschilt met migraine bij volwassenen.

Zelf heb ik in 2006 in het kader van de masteropleiding fysiotherapie een literatuurstudie gedaan naar hoofdpijn bij kinderen.

 

Harry Mommers

 

 

 

 

 

 

                   

Hoofdpijn is na pijn in het bewegingsapparaat en buikpijn de meest voorkomende pijnklacht bij kinderen .  Onderzoek in Nederland wijst uit dat jonge kinderen steeds vaker kampen met hoofdpijnklachten. Uit dit onderzoek blijkt dat 25 % van de kinderen van de basisschool wekelijks hoofdpijnklachten ervaart. Ook bij jonge kinderen (≤ 6 jaar) komt hoofdpijn regelmatig voor. Van deze kinderen had 91% primaire hoofdpijn ( migraine of spierspanningshoofdpijn).

Als hoofdpijn niet aan een andere aandoening toe te schrijven is dan spreekt men van primaire hoofdpijn. Hoofdpijn kan dan een op zichzelf staande aandoening zijn (spierspanningshoofdpijn) of deel uitmaken van een symptomencomplex (migraine). Secundaire hoofdpijn is hoofdpijn die ontstaat als gevolg van een andere aandoening. Binnen het bewegingsapparaat kan men denken aan hoofdpijn vanuit de nek, posttraumatische hoofdpijn en hoofdpijn als gevolg van problemen in het kauwstelsel. De derde groep behelst vooral de hoofdpijnklachten die veroorzaakt worden door structuren in de schedel zoals zenuwaandoeningen, bijvoorbeeld aangezichtspijn.

 

Uit cijfers van het NIVEL ( Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg)  blijkt dat hoofdpijnklachten bij kinderen (0-17 jaar) de vierde consultvraag is bij een bezoek aan de huisarts. In totaal 25 % van de kinderen consulteert de huisarts in verband met hoofdpijnklachten .

Van de kinderen met hoofdpijnklachten die niet veroorzaakt worden door migraine of spanningshoofdpijn wordt uiteindelijk een heel klein percentage door de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut.

Uit recent onderzoek blijkt steeds vaker dat de hoofdpijn bij (jonge) kinderenbewegingsbeperkingen in de wervelkolom en bekken, vaak veroorzaakt door een val of ongelukje.

Alleen een  gespecialiseerde fysiotherapeut ( orofaciaal therapeut, kinder-manueel therapeut) is in staat een goed onderzoek uit te voeren bij kinderen die zich melden met hoofdpijnklachten. Specifieke kennis en vaardigheden hiervoor zijn erg belangrijk omdat kinderen niet hetzelfde zijn als “kleine” volwassenen. Hoofdpijn bij kinderen heeft vaak geheel andere oorzaken en een andere uitingsvormen dan bij volwassenen. Migraine bijvoorbeeld uit zich bij kinderen op een karakteristiek eigen wijze die erg verschilt met migraine bij volwassenen.

Zelf heb ik in 2006 in het kader van de masteropleiding fysiotherapie een literatuurstudie gedaan naar hoofdpijn bij kinderen.

 

Harry Mommers