Klachten en stoornissen bij kinderen

Het kind en fysiotherapie

Een kind kan om verschillende redenen verwezen worden naar de fysiotherapeut:

  • Er kan sprake zijn van stoornissen in de motorische ontwikkeling, leer- en concentratieproblemen, onhandigheid in de motoriek en niet goed mee kunnen komen met sporten of gymles.
  • Een baby kan passief of juist gespannen zijn, onrustig zijn, veel huilen of bijvoorbeeld een voorkeurshouding hebben.
  • Een peuter of kleuter kan vaak struikelen, houterig bewegen, snel vermoeid of hypermobiel zijn.
  • Een schoolgaand kind kan moeite hebben met de fijne motoriek of een houdingsafwijking hebben.
  • Een kind kan ook pijnklachten ondervinden, pijn in rug, nek of  ledematen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde houding of een trauma. Ook hoofdpijnklachten komen relatief veel voor bij basisschoolkinderen en pubers.
  • Sommige kinderen moeten revalideren na een operatie of ongeval. Ze hebben behoefte aan een trainingsprogramma.

Het behandelen en begeleiden van kinderen met bovengenoemde problemen vereist specifieke kennis en vaardigheden. Baby’s en kinderen zijn geen “kleine  volwassenen”.  Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling.

Het Fysiopunt Laarbeek heeft de specialisaties in huis om zowel baby’s, peuters, basisschoolkinderen en pubers (tot 18 jaar) op een adequate wijze  te behandelen. Wij hebben een individuele benadering en hechten veel waarde aan een goede communicatie met de ouders/ verzorgers van het kind. Meer dan bij volwassenen is het belangrijk om daar waar nodig overleg te plegen met professionals rondom het kind (zoals school, huisarts, jeugdarts, specialist, logopedist). Indien nodig wordt een baby / kind binnen onze praktijk vanuit meerdere specialismen bekeken en onderzocht om zodoende een goed totaalbeeld te krijgen van de problemen die het kind ondervindt.

 

Binnen onze praktijk vindt u de volgende specialisten:

Harry Mommers       Kinder-manueel therapeut en Orofaciaal fysiotherapeut

Heeft al meer dan 30 jaar ervaring in  het behandelen van baby’s en kinderen met pijnklachten en bewegingsstoornissen veroorzaakt door problemen in bekken en wervelkolom. Behandelt zuigelingen waarbij sprake is van een specifieke voorkeurshouding waardoor de verdere ontwikkeling van het kind hinder ondervindt (hoog cervicale functiestoornis). Dit gaat gebeurt altijd in nauw overleg met de kinderfysiotherapeut. 

Tevens specialist op het gebied van het diagnosticeren en behandelen van kinderen met hoofdpijn (orofaciale fysiotherapie).  Heeft in het kader van de Masteropleiding Manuele Therapie onderzoek verricht naar de rol van de fysiotherapeut bij kinderen met hoofdpijn.

 

Karin de Bruijn                      Kinderfysiotherapeut        

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Zij is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Tevens is zij in staat om (dreigende) motorische problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. Daardoor levert zij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. De kinderfysiotherapeut is breed geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.